Checklists/modelrapporten externe verslaggeving
Aanvraagformulier
Download hier gratis de Checklist Externe Verslaggeving. Deze checklist maakt het vervaardigen van uw jaarstukken makkelijker. The External Reporting Checklist is now also available in English.
 
Download checklist

Bent u zorginstelling, onderwijsinstelling, woningcorporatie, stichting of vereniging, kies dan voor de Checklist externe verslaggeving 2021. In de Checklist Externe Verslaggeving 2021 zijn de vereisten voor deze sectoren geïntegreerd. Bij het invullen van de checklist kunt u in het startscherm aangeven welke (public sector) verslaggevingsregels - zorginstellingen (RJ 655), onderwijsinstellingen (RJ 660), toegelaten instellingen volkshuisvesting (RJ 645) of organisaties zonder winststreven (RJ 640) - aanvullend op u van toepassing zijn. U krijgt dan een op uw sector toegesneden checklist.

Bent u reeds klant bij Deloitte dan kunt u kosteloos de Checklist Gemeenten 2021, Modelrapport Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2021 en Modeljaarstukken Gemeenten 2021 aanvragen die helpt bij het opstellen van de jaarrekening.
Geef in onderstaand formulier aan welke documenten u wenst te ontvangen.