Checklists/ modelrapporten externe verslaggeving
Aanvraagformulier
Bent u reeds klant bij Deloitte dan kunt u kosteloos een checklist/ modelrapport aanvragen die helpt bij het opstellen van de jaarrekening.
Geef in onderstaand formulier aan welke checklist(s) u wenst te ontvangen.

Bent u zorginstelling, onderwijsinstelling, woningcorporatie, stichting of vereniging, kies dan voor de Checklist externe verslaggeving 2019. In de Checklist Externe Verslaggeving 2019 zijn de vereisten voor deze sectoren geïntegreerd. Bij het invullen van de checklist kunt u in het startscherm aangeven welke (public sector) verslaggevingsregels - zorginstellingen (RJ 655), onderwijsinstellingen (RJ 660), toegelaten instellingen volkshuisvesting (RJ 645) of organisaties zonder winststreven (RJ 640) - aanvullend op u van toepassing zijn. U krijgt dan een op uw sector toegesneden checklist.