Checklists en voorbeeldrapporten externe verslaggeving
Aanvraagformulier

Download hier gratis de Checklist Externe Verslaggeving. Deze checklist maakt het vervaardigen van uw jaarstukken makkelijker. The External Reporting Checklist is now also available in English.

De Checklist Externe Verslaggeving ondersteunt u bij het vaststellen of jaarrekeningen voldoen aan de vereisten van NL GAAP. Onder NL GAAP wordt verstaan de Nederlandse wettelijke voorschriften en jurisprudentie inzake verslaggeving tezamen met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving.

Deze checklist is ook geschikt om vast te stellen of de jaarrekeningen die zijn opgesteld op basis van IFRS-EU voldoen aan de daarop van toepassing zijnde wettelijke voorschriften van Titel 9 Boek 2 BW (‘Combinatie 4’ en ‘Optie 7’). Deze checklist gaat tevens in op de specifieke bepalingen in de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving die van toepassing zijn op een enkelvoudige jaarrekening die is opgesteld op basis van Titel 9 Boek 2 BW met de waarderingsgrondslagen van IFRS-EU die zijn gehanteerd in de geconsolideerde jaarrekening (‘Combinatie 3’).
Bent u zorgaanbieder, onderwijsinstelling, woningcorporatie, stichting of vereniging, kies dan voor de Checklist externe verslaggeving. In de Checklist Externe Verslaggeving zijn namelijk de vereisten voor deze sectoren geïntegreerd. Bij het invullen van de checklist kunt u in het startscherm aangeven welke (public sector) verslaggevingsregels - zorgaanbieders (RJ 655), onderwijsinstellingen (RJ 660), toegelaten instellingen volkshuisvesting (RJ 645) of organisaties zonder winststreven (RJ 640) - aanvullend op u van toepassing zijn. U krijgt dan een op uw sector toegesneden checklist.

Bent u reeds klant bij Deloitte dan kunt u kosteloos het voorbeeldrapport Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2023 en Modeljaarstukken Gemeenten 2023 aanvragen die helpt bij het opstellen van de jaarrekening. Geef in het formulier hiernaast aan welke documenten u wenst te ontvangen.

Voorwaarden
Let op: met het versturen van het aanvraagformulier verklaart u zich akkoord met de voorwaarden die Deloitte stelt: "Wij zullen van Deloitte één of meerdere Checklists en/of Voorbeeld(en) jaarstukken/jaarverslaggeving ontvangen. Wij kunnen deze Checklist en/of Voorbeeld(en) jaarstukken/jaarverslaggeving gebruiken om te onderzoeken in hoeverre de presentatie en de toelichting in de jaarrekening over het betreffende boekjaar in overeenstemming zijn met de van toepassing zijn de wet- en regelgeving." In verband hiermee bevestigen wij het volgende: "Wij erkennen het auteursrecht van Deloitte op eerdergenoemde Checklist(s) en/of Voorbeeld(en) jaarstukken/jaarverslaggeving, en wij zullen deze Checklist(s) en/of Voorbeeld(en) jaarstukken/jaarverslaggeving op geen enkele wijze openbaar maken of verveelvoudigen. Wij zijn zelf verantwoordelijk voor het opmaken van onze jaarrekening en zullen Deloitte niet aansprakelijk houden voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden in de Checklist(s) en/of de Voorbeeld(en) jaarstukken/jaarverslaggeving."

Hans Engelberts.png
Hans Engelberts
Director Business Finance - Financial and Operational Planning
T +31882888377
E [email protected]

 
Hans Engelberts.png
Hans Engelberts
Director Business Finance - Financial and Operational Planning
T +31882888377
E [email protected]

 

Hans Engelberts.png
Hans Engelberts
Director Business Finance - Financial and Operational Planning
T +31882888377
E [email protected]

 

At vero eos et accusam. Etiam auctor ris

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur luctus convallis quam vitae finibus. Aliquam quis congue turpis, nec euismod sem. Duis rutrum mi sit amet risus interdum, et sollicitudin nisl dictum. Sed eu libero sapien. Aliquam magna ligula, lobortis in neque et, commodo faucibus lorem. Donec vitae venenatis purus. Donec mollis dui vel suscipit imperdiet. Vestibulum id nibh non magna dignissim pharetra ac luctus lorem.